Činnosť firmy

SOAR s. r. o. Žilina  zabezpečuje vykonávanie kompletných stavieb, alebo spolupracuje ako subdodávateľ.
Činnosť firmy:

  • vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
  • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddovávok
  • veľkoobchod a maloobchod v oblasti stavebníctva a dreva
  • prípravné práce pre stavbu
  • maliarske a natieračské práce
  • kúpa a predaj nehnuteľností
  • sprostredkovanie obchodu

Firma je schopná realizovať stavebné práce po celom území Slovenskej republiky a v krajinách Európskej únie.

Zárukou kvality nami realizovaných stavieb je profesionalita zamestnancov a spolupráca s dodávateľmi, ktorí zaručujú kvalitu materiálu podľa schválených noriem, prípadne certifikátov.

 

SOAR, spol. s r.o. - stavebná firma

SOAR s. r. o. je moderná a flexibilná stavebná firma, korá používa pri stanovení svojich cieľov najmodernejšie technológie a postupy. Firma uskutočňuje bytové, občianske, priemyselné a inžinierske stavby, vrátane vybavenia sídliskových celkov.

grafika_budatin.jpg grafika_bytca.jpg grafika_cachtice.jpg grafika_trnava01.jpg grafika_trnava02.jpg grafika_turie2.jpg

SOAR, spol s.r.o.l Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina l tel: 041/723 22 11