Naša spoločnosť

SOAR s. r. o Žilina bola založená v roku 1998 a v priebehu svojho pôsobenia neustále zdokonaľuje a rozširuje svoje nadobudnuté poznatky a skúsenosti. SOAR s. r. o je moderná a flexibilná stavebná firma, korá používa pri stanovení svojich cieľov najmodernejšie  technológie a postupy.

 

Vzhľadom na svoje niekoľkoročné skúsenosti firma zabezpečuje vykonávanie kompletných stavieb, alebo spolupracuje ako subdodávateľ. Firma uskutočňuje bytové, občianske, priemyselné a inžinierske stavby, vrátane vybavenia sídliskových celkov.

 

Zárukou kvality je profesionalita zamestnancov a spolupráca s dodávateľmi, ktorí zaručujú kvalitu materiálu podľa schválených noriem, prípadne certifikátov. Firma je schopná realizovať stavebné práce po celom území Slovenskej republiky a v krajinách Európskej únie.

 

Významnou konkurečnou výhodou našej spoločnosti je aktívny monitoring trhu a pružné reagovanie na jeho vývoj a na uvádzanie moderných technologických postupov. V záujme zvyšovania kvality a znižovania investičných i prevádzkových nákladov sa snažíme o ich implementáciu do našej stavebnej výroby a neustále rozširujeme a aktualizujeme sieť našich dodávateľov tak, aby sme boli schopní kvalitne a načas plniť záväzky. Našu orientáciu na spokojnosť zákazníkov reprezentuje aj otvorenosť pre ich špecifické požiadavky a záujem na realizácii stavieb tak, aby plne vyhovovali ich potrebám.

SOAR, spol. s r.o. - stavebná firma

SOAR s. r. o. je moderná a flexibilná stavebná firma, korá používa pri stanovení svojich cieľov najmodernejšie technológie a postupy. Firma uskutočňuje bytové, občianske, priemyselné a inžinierske stavby, vrátane vybavenia sídliskových celkov.

grafika_budatin.jpg grafika_bytca.jpg grafika_cachtice.jpg grafika_trnava01.jpg grafika_trnava02.jpg grafika_turie2.jpg

SOAR, spol s.r.o.l Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina l tel: 041/723 22 11