Vlastnými výrobnými a technickými kapacitami v oblasti kovovýroby si zabezpečujeme dodávku oceľových výrobkov v rámci našich stavieb, dokážeme taktiež dodávať a montovať kovové konštrukcie externým zákazníkom.