Spolupodieľali sme sa na interiérových a exteriérových rekonštrukciách národnej kultúrnej pamiatky Budatínsky zámok.