Potreba modernizovať budovy na verejné využívanie nám otvorila možnosť podieľať sa na výstavbách a rekonštrukciách mnohých školských, zdravotníckych a kultúrnych zariadení i domovov sociálnych služieb.

Z našich referencií vyberáme: