Spoločnosť sa aktívne zaoberá výstavbou bytových domov, vrátane technickej vybavenosti, ktoré okrem iného spĺňajú kritériá požadované Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Z našich referencií vyberáme: