Pri výstavbách bytových domov, námestí a rekonštrukciách chránených pamiatkových objektov je skoro vždy nevyhnutné realizovať výstavbu elektrických, plynových, vodovodných a kanalizačných sietí a taktiež zhotoviť spevnené plochy, parkoviská, prístupové chodníky a cestné komunikácie.

Z našich referencií vyberáme: