Protipovodňová ochrana obce Slaská bola realizovaná v roku 2015 ako ochrana pred 1000 ročnou vodou.