Ďalšie informácie a dokumenty ohľadom spracovania osobných údajov zamestnancov sú dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.