SOAR je stavebno-obchodná spoločnosť so sídlom v Žiline pôsobiaca na trhu stabilne od roku 1998.

Vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti zabezpečujeme vykonávanie generálnych dodávok stavieb, alebo spolupracujeme ako subdodávateľ, s priemerným ročným obratom 8 mil. EUR. Spoločnosť zamestnáva takmer 80 pracovníkov v administratívno-prípravnej sfére.

Podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov vieme zabezpečiť komplexnú realizáciu stavieb, vrátane profesií a to od prípravy projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti cez samotnú realizáciu diela, až po kolaudáciu a odovzdanie stavby do užívania.

Zárukou kvality je profesionalita našich pracovníkov a taktiež spolupráca s overenými dodávateľmi materiálov, tovarov a služieb. Naša spoločnosť zabezpečuje realizáciu stavebných prác a dodávok na území Slovenskej republiky a podľa potreby taktiež v krajinách Európskej únie. Vlastnou kovovýrobou dokážeme pokryť požiadavky na výrobu a montáž oceľových konštrukcií rôzneho charakteru, vrátane drobnej kusovej výroby.

Spoločnosť v rámci svojej činnosti aktívne monitoruje trh, pružne reaguje na jeho vývoj a trendy, ktoré následne uplatňuje vo svojej činnosti. Počas existencie spoločnosti sme zrealizovali množstvo stavieb pre svojich spokojných zákazníkov a viaceré z nich získali ocenenia, ako napríklad čestné uznanie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, za realizáciu bytových domov, ocenenie Diamant slovenského biznisu 2014 a i.