Komplexná dodávka bytových domov 6 x 8 bytových jednotiek vrátane technickej vybavenosti.