Prestavbou nevyužívaného školského pavilónu v r. 2012 vzniklo 22 obecných nájomných bytov.