Komplexné sídlisko deviatich bytových domov, t. j. 85 bytových jednotiek vrátane infraštruktúry.