V areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach bolo vybudované prvé špičkové oddelenie chirurgie malých zvierat, ktoré slúži nielen potrebám univerzity, ale aj  širokej verejnosti.