V rámci projektu „Dostavba areálu Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica - Vychylovka“ bola postavená nová budova stanice Hluš, rešpektujúc rázovitú architektúru okolia.