Pristavením pavilónu C k existujúcej Materskej škole generála Pekníka v Pezinku boli vytvorené dve nové triedy.