Rekonštrukcia gymnázia postaveného v roku 1894 kládla dôraz na zachovanie pôvodných historických prvkov architektúry.