V roku 2016 bola prístavbou rozšírená Kysucká knižnica v Čadci o priestory letnej čitárne, čím sa stala atraktívnejšia pre čitateľov.