V rámci rekonštrukcií chodníkov a oplotenia cintorína boli v časti urnový háj inštalované nové kolumbáriá.