Rekonštrukcia jedného z najstarších goticko-renesančných sídel sa spolu s úpravami exteriéru zaradila medzi najkrajšie stavby svojho druhu na Slovensku.