V rámci sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky verejnosti sme realizovali statické zabezpečenie múrov a osadenie prvkov náučného chodníka.